Další služby

Návrhy, projekty

Navrhnout dětské hřiště tak, aby bylo bezpečné, funkční a přitažlivé pro děti vyžaduje patřičnou zkušenost v tomto oboru. Projekty tvoříme ve spolupráci s odbornými projekčními firmami, které s námi konzultují konkrétní požadavky investora. 

Zpracujeme pro Vás kompletní projektovou dokumentaci potřebnou k žádosti o umístění hřiště v rámci stavebního řízení. Cena projekčních prací se odvíjí od velikosti zakázky, u větších akcí je pro zákazníka zdarma - odečtením ceny PD od celkové ceny za dílo.  

Bezplatné poradenství

Poskytujeme bezplatné poradenství v oblasti dětských hřišť. Váš záměr přijedeme osobně konzultovat a navrhneme Vám nejlepší postup. Zdarma zpracujeme návrh dětského hřiště do zadaného prostoru. Výstupem je výkres optimálního rozmístění prvků a podrobná cenová kalkulace, kde vyčtete cenu za výrobek a montáž. 

3D návrhy hřišť

Nabízíme zpracování 3D návrhů hřišť. Pracujeme s moderními grafickými programy s velmi realistickými výsledky. Zákazník tak získá jasnou prostorovou představu o budoucí podobě hřiště.

Dopadové plochy a montáž zařízení

Nabízíme komplexní řešení stavby dětského hřiště. Součástí naši nabídky je i zajištění dopadových ploch. Navrhneme Vám nejvhodnější řešení pro danou lokalitu.  

V současnosti stanovuje požadavky na tlumení pádu norma ČSN EN 1176. Ta připouští použití sypkých materiálů jako je písek, štěrk, štěpka nebo kůra v tloušťce vrstvy odpovídající dané výšce pádu. Další možností jsou syntetické povrchy (pryžové desky, lité povrchy) z recyklované gumy nebo jiných materiálů. 

Doprava

Naše výrobky expedujeme z výroby v předmontovaném nebo zcela smontovaném stavu. Dopravu zajišťujeme vlastními nákladními vozy. Větší prvky dopravujeme autem s mechanickou rukou. V případě svépomocné montáže u menších zakázek lze využít služeb přepravních společností. Tuto službu pro Vás zajistíme.

Výkopové práce spojené s dopadovými plochami předcházejí  montáži zařízení. Další úkony (pokládka dlažby, rozprostření materiálu) pak většinou následují když už dětské prvky stojí na svém místě.     

Samotná montáž zařízení probíhá ve třech krocích.

  1. Prvním krokem je vyhloubení děr pro patky podle zakládacích plánů. Ty jsou současně podkladem pro vytýčení dopadové plochy u prvků, které podle normy vyžadují tlumení pádu.
  2. Následuje tzv. odborná montáž, tj. instalace konstrukcí do děr, jejich smontování, vyvážení a zafixování nestabilních částí na dobu betonování. 
  3. Betonování základových patek je posledním krokem montáže. Rozměry a tvar patek musí odpovídat požadavkům popsaným v zakládacích plánech. 

Všechny zemní práce připouštíme řešit investorem nebo jím pověřenou osobou svépomocně. Poskytneme k tomu potřebné podklady v podobě zakládacích plánů a návodů na montáž

Servis a odborné kontroly

K našim výrobkům nabízíme záruční i pozáruční servis. Přijatelnou cenou za servisní práce se snažíme udržet si přízeň zákazníka i v dalších letech.

Norma ČSN EN 1176-7 definuje několik typů kontrol, které doporučujeme dodržovat. Běžnou vizuální kontrolu a provozní kontrolu zajišťuje většinou provozovatel sám. Celkovou úroveň bezpečnosti zařízení pak odhaluje po každém dalším roce provozu tzv. roční hlavní kontrola. V pověření autorizované osoby TÜV SÜD Czech s.r.o. nabízíme roční hlavní kontrolu námi dodaných výrobků.